નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો, પાંચમો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩૨) ૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩૨) ૨૪૪૪૨૨

  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

                                                               પદાધિકારી                                           અધિકારી

શ્રી કિન્નરીબેન અમિષભાઈ પટેલ

પ્રમુખ શ્રી

શ્રી કિરણભાઈ પરભુભાઈ ભંડારી

ઉપપ્રમુખ શ્રી

શ્રી છાયાબેન ઉમેશભાઈ પટેલ

કારોબારી ચેરમેન

શ્રી જે. યુ. વસાવા

ચીફ ઓફિસર

વલસાડ વિશે માહિતી

ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ

વલસાડ જિલ્લો પશ્ચિમ ભારતીય રાજ્યના ૩૩ જિલ્લાઓમાંનું એક છે. વલસાડ જિલ્લો ૩૦૦૮ ચોરસ કિલોમીટરને આવરી લે છે અને તે છ તાલુકાઓમાં વિભાજિત થાય છે: વલસાડ, વાપી, પારડી, ઉમરગમ, કપરાડા અને ધરમપુર.

વધુ માહિતી

વિસ્તાર/વસ્તી

વલસાડની તાજેતરની વસતિ ગણતરી મુજબ આશરે ૧,૭૦૫,૬૭૮ લોકોની વસ્તી ગણતરી થઈ છે. ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે જેમાંથી પુરુષ વસ્તી અને સ્ત્રી વસ્તી અનુક્રમે ૮૮૭,૨૨૨ અને ૮૧૮,૪૫૬ છે.

વધુ માહિતી

રેલવેની માહિતી

વલસાડનો રેલવેમાં મહત્વનો ભાગ છે. વલસાડ સ્ટેશનની સ્થાપના ૧૯૨૫ માં કરવામાં આવી હતી. સેંકડો કિલોમીટરની વચ્ચે રેલવે કામગીરી માટે શહેરને વલસાડ કંટ્રોલ ટાવર મળ્યું છે.

વધુ માહિતી

વલસાડ નગરપાલિકા સર્વિસીસ