નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

વલસાડ નગરપાલિકા ની સ્થાપના

30 મે

૧૮૫૫

30 મી મે, ૧૮૫૫ ના રોજ, વલસાડ નગરપાલિકાની સ્થાપન કરવામાં આવી હતી .

મે ૧૮૪૯ દરમિયાન, તે વલસાડ નગરપાલિકા સ્થાપિત કરવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત જિલ્લાના મુંબઇ વિભાગના દક્ષિણ પ્રદેશના ફર્સ્ટ મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી બેલેસીસ, "મોટા બાજાર" ના જુના થાણામાં નામાંકિત નાગરિકોની બેઠક બોલાવી અને તેના વિચાર વિશે ચર્ચા કરી હતી. બાદમાં વલસાડના ૨૬૪ નાગરિકોએ તેમના સહીઓ સાથે એકસાથે અરજી કરી અને મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી એલ. રીડ મિ. લી. રાયે વલસાડ નગરપાલિકાને શ્રી હેનરી લીટલ, સુરત મેજિસ્ટ્રેટ એન્ડ કલેકટર પર સ્થાપિત કરવા માટે ભલામણ પત્રની રચના કરવા માટે વલસાડ કાઉન્સિલના માનનીય ગવર્નરને પત્ર લખ્યો. તે પછી, પાંચ વર્ષમાં જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને છેલ્લે ૩૦ મી મે, ૧૮૫૫ ના રોજ, વલસાડ નગરપાલિકાની સ્થાપનાને સરકારી ગેટવે (જાહેર અધિનિયમ નં. ૨૬,૧૮૫૫ હેઠળ) જાહેર કરવામાં આવી હતી.


વલસાડ જિલ્લો પશ્ચિમના ૩૩ જિલ્લાઓ પૈકી એક છે.ભારતીય રાજ્ય ગુજરાત તે ઉત્તરમાં નવસારી જીલ્લો, પૂર્વમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના નાસિક જિલ્લા, અને દાદરા અને નગર હવેલી યુનિયન પ્રદેશ અને દક્ષિણમાં મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લાથી બંધાયેલ છે. અરબી સમુદ્ર જિલ્લાની પશ્ચિમમાં આવેલું છે. દમણ અને દીવ યુનિયન ક્ષેત્રના દરિયાકાંઠાના દમણનું વિદેશી ભાગ ઉત્તર, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં વલસાડ જિલ્લાથી ઘેરાયેલું છે. જિલ્લાની વહીવટી રાજધાની છે વલસાડ.